Dostępny także w programie Aktywna Tablica!


Magiczny Dywan dostępny jest w następujących wersjach (można je łączyć):

  • Magiczny Dywan z pakietem Funtronic FUN (dla żłobków, przedszkoli i klas 1-3),
  • Magiczny Dywan z pakietem EDU (dla szkół podstawowych),
  • Magiczny Dywan z pakietem REW (dla zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych),
  • Magiczny Dywan z pakietem Program Stymulacji Rozwoju Funkcji Wykonawczych.